Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2009

 

(Alt  le Aine Ní Chiaráin  i Foinse, Feabhra 15, 2009)

Tá 60%  de na Gaelscoileanna atá bunaithe le 25 bliain fós ag fanacht ar fhoirgneamh buan cé go bhfuil aitheantas buan ón Roinn Oideachais ag an gcuid is mó acu.

De réir figiúirí nua ón eagraíocht Gaelscoileanna Teo, bhí 68 Gaelscoil gan chóiríocht bhuan sa tír ag deireadh na míosa seo caite, cé go raibh aitheantas buan ón Roinn Oideachais ag 53 de na scoileanna sin.

Is sna hochtóidí a bunaíodh 8 gcinn de na scoileanna atá fós ag fanacht ar chóiríocht bhuan.
Cúig Ghaelscoil a bhí ar an liosta de 43 scoil ar cheadaigh an tAire Oideachais dóibh an tseachtain seo caite dul chun tairisceana agus tógála i 2009.

In oirthear na tíre atá trí cinn de na Gaelscoileanna sin agus i gConnachta atá an dá cheann eile. Tá ceann eile den chúig Ghaelscoil a ceadaíodh,  Scoil an Duinnínigh i Sord, i gcóiríocht shealadach ó bunaíodh í i ndeireadh na n-ochtóidí.

Ag deireadh mhí Eanáir bhí  68 Gaelscoil  – na cúig cinn a ceadaíodh an tseachtain seo caite san áireamh – fós i gcóiríocht shealadach agus feachtas ar siúl ag Gaelscoileanna chun cás na
scoileanna seo a bhrú ar aghaidh. Deir Oifigeach Caidreamh Poiblí Gaelscoileanna Teoranta , Máirín Ní Cheileachair go dtreiseofar ar fheachtas Ghaelscoileanna i dtaca le cóiríocht chóir.
I mí Mheán Fómhair seo caite, d’fhógair an tAire  Batt O’Keefe go mbeadh athbhreithniú ar phróiseas aitheantais na mbunscoileanna nua ar fad sa tír. Mairfidh an próiseas seo dhá bhliain, agus fad atá sé ar siúl ní thabharfar aitheantas do scoil ar bith lasmuigh de cheantair áirithe fáis agus forbartha, cinneadh a deir Gaelscoileanna “a bhfuil impleachtaí tromchúiseacha ann d’fhorbairt na Gaelscolaíochta”.

Dar le Máire Ní Cheileachair go bhfuil rian an chinnidh sin ar fhógra an Aire don 43 scoil.  “Cinnte tá  an chosúlacht sin air. Beidh sé níos fusa ag scoileanna  i gceantracha ar nós Bhaile Átha Cliath agus áit a bhfuil mise i dtuaisceart Chill Dara agus is drochscéala é sin do scoileanna  nach bhfuil lonnaithe i gceantair nach bhfuil an daonra ag fás go tréan iontu.”
Tá Máirín Ní Chéileachair ina Príomhoide ar Ghaelscoil Uí Fhiaich i Maigh Nuad, ceann de na scoileanna a cheadaigh an tAire Oideachais an tseachtain seo caite. “I gcás mo scoilse séard a chiallaíonn fógra an Aire ná go bhfuil an t-airgead ansin anois chun brú ar aghaidh go dtí an chéim tairisceana ach cead pleanála a bheith againn,” a deir sí.

Bunaíodh 11 den 68 Gaelscoil atá fós gan chóiríocht bhuan sa tréimhse 1990-94. 25 scoil atá ag fanacht ar chóiríocht bhuan ó bunaíodh iad sa tréimhse 1995-1999 agus tá 13 scoil a bunaíodh sa tréimhse 2000-2005 fós ag fanacht ar chóiríocht bhuan. Tá 11 scoil a bunaíodh idir 2006 agus 2008 fós ag fanacht ar chóiríocht bhuan agus aitheantas sealadach atá ag na scoileanna sin ar fad.

Suíomh: http://www.foinse.ie/nuacht_det.php?nid=246

 

Advertisements

Read Full Post »

Naomh Fionnbharra’s GAA club has agreed, in principle, to transfer a portion of it’s lease which will facilitate the building of the long awaited permanent school building.  Writing in its latest newletter Naomh Fionnbharra’s state, ‘The Club has given the go ahead in principle for the school to be built on the land subject to certain conditions which the school board agreed.  It is up to the Department of Education and the City Council to agree on these conditions, for the club to surrender the lease to the City Council.  Positive headway has taken place and the Club hopes that this progress can continue.’

The ball is in the Department’s court.  Committee members will raise the matter with the Department and politicians and keep parents updated.

Read Full Post »

(Article in The Irish Daily Star, Saturday 14th February 2009)

Angry parents and children have delivered a heartfelt St Valentine’s Day message to Education Minister Batt O’Keeffe: “Please show our school some love.” 

Nine years after officials said they urgently needed a permanent building, pupils at 220-strong Gaelscoil Bharra in Cabra, north Dublin, are still being housed in damp, cold “temporary” prefabs without proper heating or sanitation.  And yesterday afternoon, protesting parents and pupils marched outside the Department of Education with heart-shaped placards pleading for a school building. 

They said a Department inspector recommended in February 2000 that the school be moved into a permanent building – saying: “The deplorable state of the temporary accommodation makes it imperative that the planning process be initiated as soon as possible.”  And the protesters say the prefabs have deteriorated significantly since then.

Clár Ní Ghormlaigh, a parent of a six-year-old pupil at the school, said: “As parents we are exasperated, frustrated and very angry.  Our children have a right to be educated in a safe and healthy environment.  We are not willing any longer for our children’s health and safety to be put at risk,” she added.

Read Full Post »

 

We delivered a Valentines card and invitation  to the Minister to come visit Gaelscoil Bharra and see first-hand the scandalous conditions our children and their teachers have to work in evey day.  

Despite the anger, that we have again been ignored and our school not included in yesterdays announcement of new schools to be built in 2009, the protest was lighthearted with samba music and Irish dancing provided by Gaelscoil Bharra students and flute playing by Múinteoir Seán. 

The protest was very colourful, between giant love hearts (well done Sandra!), posters made by the children, pupils dressed in pink or red and many parents in Gaelscoil Bharra T-Shirts.   

There were photographers there from The Star, the Examiner and the
Northside People.  Jason Clarke, a Freelance Photographer has also
sent the photos out to nine other papers, including the Sundays.  No Irish language media covered the event which was disappointing.  It’s a pity that Lá Nua has gone out of print because Foinse have ignored our campaign for some time.

Some local politicians – Mary Lou, Cieran Perry, Mary Fitzpatrick, Joe
Costello, and Brendan Carr turned up to show their support. Senator
David Norris also joined in at the end!

Thanks to Múinteoir Seán for organising the Samba Band and dancers, to Sandra for the love hearts (they looked brilliant), to Terry for the bus (made a huge difference having the bus available), to Denise for the T-Shirts and to everyone else who helped and attended.  Most of all thanks to Brian for organising and co-ordinating this great event.

We’ll see over the next few days how many papers pick up the pics! 
Onwards to Feb 23rd and then the leaflet distribution on Feb 28th.

Read Full Post »

 

Bronnfaidh tuimitheoirí is daltaí ó Ghaelscoil Bharra cartaí Vailintín ar an tAire Oideachais an Aoine seo, 13ú Feabhra ag 3i.n. ag an Roinn Oideachais, Sráid Mhaoilbhríde, BAC 1. Beidh sluáin scríofa ar cartaí móra ar nós: “ó tabhair dúinn do ghrá a Aire. Tá scoil nua ag teastáil uainn!” agus:

“Tá rósanna dearg

tá tiúilipí buí

tóg scoil buan a Aire

ar son na páistí”

 

Beidh na hagóideoirí ag impí ar an tAire go gcuirfí airgead ar fáil le haghaidh tógála scoile nua. Bunaíodh Gaelscoil Bharra i gCabrach sa bhliain 1996 agus ó shin tá sé lonnaithe i ngrúpa bothán “sealadach” nach bhfuill corás téimh nó séarachais ceart iontu. Tá breis is 220 dalta ag freastal ar an nGaelscoil faoi láthair. Le déanaí rinne coiste na dtuismitheoirí iarratas FOI a thugann léargas fíor-spéísiúl ar na fáthanna nár tógadh scoil buan fós.

 

Arsa Tomás Byrne, úrlabhraí ó Choiste um Fhóirgneamh Buan do Gaelscoil Bharraí: “Is cúis bhróid dúinn an sár- éacht atá déanta ag múinteoirí agus daltaí Gaelscoil Bharra ó thaobh scoláireachta de. Ach is cúis frustrachais dúinn an moill atá déanta ag an Rialtas i leith tógála fhoirgnimh nua don scoil leis na blianta. Taispéanann na cáipéisí atá faighte againn trí iarrtas FOI go bhfuil praiseach amach is amach déanta ag an Roinn sa chás seo”

 

I Feabhra 2000, mhol cigire on Roinn Oideachais go n-aistreofaí an scoil ina iomlán go foirgneamh buan nua-thogtha. Dar leis, “…the deplorable state of the temporary accommodation makes it imperative that the planning process be initiated as soon as possible”.  Toisc botúin níor iarr an Roinn Oideachas ar an OPW teacht ar suíomh nua don scoil ar feadh cúig bliain. D’admhaigh oifigeach sa Roinn i Meán Fómhair 2005 nár seoladh an iarratas go dtí an OPW It has transpired that the issue of a site for GS Bharra was not transmitted to OPW”

 

Ó mhol an cigire foirgneamh nua a thógaint naoi mbliain ó shin, tá na prefabs tar éis titim i ndroch-stad. Cé gur aistríodh dhá cheann le déanaí tar éis dúinn agóid a eagrú mí Nollaig 2008, tá fórmhór dóibh fós i gcruth scannallach – poill san úrlar is córas téimh nach oibríonn i gceart – a chuir go mór isteach ar na daltaí le linn na droich-aimsire le déanaí.

 

Arsa Paul Mac Sweeney, tuismtheoir le páiste atá ag freastal ar Ghaelscoil Bharra:

Is ceart daonna bunúsach an oideachas. Ba chóir go dtugfaí scoláireacht do pháistí i gcoinollacha sláintiúla agus sábháilte. Is é dualgas an Stáit iad seo a shothar. Tá an Roinn Oideachas fós ag diultiú a leithéid do mo pháiste. Níl mé sásta cur suas leis a thuilleadh. Impím ó chroi ar an tAire airgead a chur ar fáil le haghaidh fhoirgnimh nua láithreach.”

 

Suíomh: An Roinn Oideachais, Sráid Mhaoilbhríde, BAC 1

Am: 15:00

Dáta: 13/02/09

 

Eisithe ag ’Coiste um Fhoirgneamh Buan do Gaelscoil Bharra’ www.school4cabra.wordpress.com

Read Full Post »

Parents and children from Gaelscoil Bharra in Cabra will give the Minister for Education an early Valentine message on Friday, February 13th at 3pm – “Have a Heart, Minister. We need a new school”. The parents and children will present the Minister with a large Valentine’s Card with the message at the Department of Education in Marlborough Street. The event will be a colourful affair, with oversize cards bearing touching valentine’s poems like:

“Roses are red
Violets are Blue
Our school is cold
Atchoo, Atchoo”

The protestors, dressed in red and pink, will also be bearing heart-shaped placards, imploring the Minister to fund the construction of a school building for the north Dublin gaelscoil. Since its establishment in 1996 the school has been housed in ‘temporary’ prefabs without proper heating or sanitation. The school now has over 220 pupils. The Parent’s group recently submitted a Freedom of Information request which revealed some shocking details about why the building has progressed so slowly.

Tomas Byrne, spokesperson for the Parent’s Committee said, “We’re all proud of the achievements of the staff and students in Gaelscoil Bharra. But we’re very frustrated at the lack of progress towards a permanent school building, and the information we received through our Freedom of Information request has shown that the Department have bungled the procedures in delivering a new school.”

In February 2000, an Inspector from the Department of Education recommended that the school be moved into a permanent building, saying “the deplorable state of the temporary accommodation makes it imperative that the planning process be initiated as soon as possible”. As a result, the Department decided to request the OPW to look into sites for a new school. Incredibly, this recommendation was not acted upon for FOUR years. In the documents, revealed through the Freedom of Information request, an official admitted that the request “fell through the cracks”.
In the nine years since the Inspector recommended that the school get a permanent building, the prefabs have deteriorated significantly. Following a protest in December 2008, two of the prefabricated classrooms were replaced. However, the remaining prefabs are still in a deplorable state, with holes in the floors, and are difficult to heat, particularly in the very cold weather that has been experienced recently.
Clar Ni Gormlaigh, parent of a six year old currently attending the school said: “As parents we are exasperated, frustrated, and very angry. Our children have a right to be educated in a safe and healthy environment. It is the State’s obligation to ensure this. We are not willing any longer for our children’s health and safety to be put at risk. We’re asking the Minister now to Have a Heart and to dedicate adequate funds for the building of this school”

Read Full Post »

A Freedom of Information Request submitted by parents from Gaelscoil Bharra, has revealed how the application process for their new school has been bungled by the Department of Education and Science, and how the Department took FOUR YEARS to send a necessary form to the OPW.

In February 2000, a District Inspector for DES noted that “the deplorable state of the temporary accommodation makes it imperative that the planning process be initiated as soon as possible”. Despite this, nine years later, the school is still in temporary accommodation. The Freedom of Information Request has now revealed that in 2001 a technical assessment of the site proposed that the permanent school should be built in the current location only if no other suitable site was available locally. However, the Department took no action on this FOR FOUR YEARS! In May 2005 the School Planning Section noted that the request for acquisition of a site had never been forwarded to the OPW, stating that it had “fallen through the cracks”. Despite this, it still took another five months before the site Aquisition Form was sent to the OPW.

A spokesperson for the Campaign for a Permanent School for Gaelscoil Bharra, said, “We are appalled by the way the Department has handled our requests for decent classroom accommodation for our children. It took four years for the Department to contact the OPW about possible alternative locations for the school, and during those four years we were constantly told that they were dealing with our application – when in fact nothing was being done. They say that the application “fell though the cracks”, but it’s our children who have fallen through the cracks. The Department have let us down badly.”

In 2001, the Inspector noted that the temporary accommodation was in a “deplorable state”. The prefabs are now 13 years old, and are now in terrible condition, despite the best efforts of teachers, parents and children. Following a protest in Cork by parents in December, two of the eight classrooms were replaced with new prefabs by a private company.

The spokesperson said, “We are now calling on all local politicians and all political parties to put pressure on the Department of Education to make sure that our school doesn’t “fall through the cracks” again. Parents are planning a protest outside the Department of Education on Marlborough St for Friday at 3pm – more information will be sent out on this tomorrow.

Read Full Post »

Older Posts »